Kaikki Kivat käsittelijät sitoutuvat noudattamaan eettisiä sääntöjä.
Eettiset säännöt antavat selkeät raamit toiminnalle, jossa vuorovaikutus ja yhteistyö ovat kaiken perustana.

  1.  Kiva käsittelijä käyttää ensisijaisesti omaehtoisuuteen ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvia työkaluja käsittelyssä, sekä tiedostaa, miten käsittelytavat vaikuttavat eläimeen.
  2.  Kiva käsittelijä etsii työssään aina vähiten stressaavan ratkaisun eläimen kannalta. Kiva käsittelijä ei kiirehdi, vaan arvioi tilanteen mukaan, mitkä ovat parhaat toimintamallit.
  3.  Kiva käsittelijä osaa ja haluaa perustella, miksi toimii, kuten toimii.
  4.  Kiva käsittelijä kuuntelee ja kunnioittaa myös omistajan toiveita, sekä on valmis opettamaan omistajaa toimimaan eläimen kanssa vuorovaikutuksessa.
  5.  Kiva käsittelijä toimii suomen eläinsuojelulain puitteissa, eikä aiheuta tarpeetonta kipua, pelkoa tai ahdistusta vaan välttää aktiivisesti näiden aiheuttamista.
  6.  Kiva käsittelijä ei väkisin vie asioita ”loppuun asti”, mikäli sille ei ole esimerkiksi pakottavaa terveydellistä syytä, vaan etenee koiran tahdissa.