Kiva käsittelijä™ -ohjelman tavoitteena on tuoda helposti sovellettavissa olevia käsittelyn työkaluja osaksi normaalia kanssakäymistä eläinten kanssa. Tieto eläinten käyttäytymisestä ja tunteista on kasvanut hurjasti viime vuosina ja haluamme päästä jakamaan sitä muillekin ammattilaisille. Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toimiminen on vain plussaa kaikille – ammattilainen saa työnsä loppupeleissä stressittömämmin ja nopeammin hoidettua, eläintä ei altisteta suurelle stressille ja omistajakin helpottuu, kun kenestäkään ei tunnu ikävältä. Työturvallisuusnäkökulma on myös yksi hyvin keskeinen asia – jos aggressioon vastaa aggressiolla, on todennäköisesti tiedossa fyysisiä vammoja. Jos taas aikaa käyttää hieman enemmän ja keskustelee eläimen kanssa, nämä ylilyönnit ovat harvemmassa.

 

Anna Sydänheimo on omistanut turkkikoiria koko ikänsä ja näin ollen käsittely ja sen läsnäolo ovat olleet suuri osa hänen ja koiriensa välistä kanssakäymistä. Kuultuaan starttinappuloista Eva Bertilssonilta, Anna oli myyty ja alkoi toteuttaa omaehtoisuutta koiriensa turkinhoidossa. Tästä  lähti innostus myös tuoda omaehtoisuutta paremmin ihan kaikkien tietoisuuteen. Anna on tehnyt mm. eläintenkouluttajan ammattitutkinnon päättötyön eläinlääkärikäsittelykurssista (Pätevä Potilas) ja vetänyt ensimmäisiä pidempiä täysin omaehtoiseen käsittelyyn liittyviä kursseja Suomessa.  Anna on kouluttanut omilla Kivaa käsittelyä – koulutuspäivillään, kursseillaan ja luennoillaan lukuisia koiranomistajia ja ammattilaisia. Lisäksi Anna on kouluttanut mm. eläinlääkäriopiskelijoita stressittömästä käsittelystä. Tällä hetkellä Anna opiskelee Portsmouthin yliopistossa eläinten käyttäytymistieteitä (BSc), josta hän tuo lisää ymmärrystä ja osaamista kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

 

Kiva käsittelijä™ -ohjelman tavoite on tuoda stressittömiä käsittelyn työkaluja tutuksi ammattilaisten keskuudessa Suomessa. Kiva käsittelijä™ -kouluttajakoulutuksen tavoite on yhtenäistää kouluttajien metodeja, sekä nostaa koirakoulujen ja koulutusten tasoa Suomessa kohti omaehtoisempaa, modernimpaa koiralähtöistä käsittelytapaa.

Mitä enemmän kouluttaudumme ja ymmärrämme vuoropuhelun voimaa, sitä enemmän se vaikuttaa kaikkien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.