Virikkeiden suunnittelu

Virikkeiden tarkoitus on lisätä koiran hyvinvointia ja omaehtoista toimintaa. Kaikkien virikkeiden tulee siis perustua vapaaehtoisuuteen, jotta koira saa niistä positiivisia hyvinvointivaikutuksia.

Virikkeet voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan:
– Aistivirikkeet (maku, kuulo, tunto, näkö, haju)
– Kognitiiviset virikkeet (erilaiset aivopähkinät, esim. uusien temppujen opettelu)
– Sosiaaliset virikkeet (sosiaalinen kanssakäyminen niin ihmisten kuin muiden eläinten kanssa)
– Ruokintavirikkeet (syömiseen liittyvät virikkeet)
– Fyysiset virikkeet -> toipilasaikana nämä jätetään fysioterapeutin/lääkärin ohjeistamiksi.

Moni virike menee useampaan kategoriaan esim. piilotetun ruuan etsiminen voi olla sekä aisti- että kognitiivinen virike. Tärkeää on vain huomioida, että jokaista osa-aluetta tulee monipuolisesti (pl. fyysiset – toki esim. fysioterapeutin ohjaamat kuntoutusohjeet voivat usein toimia fyysisenä virikkeenä toipilasaikana, mutta näistä on keskusteltava koiraa hoitavien tahojen kanssa).

Joka viikolla on useampi harjoitus – voit valita näistä teille mieleiset. Monia harjoituksia on tarkoitus tehdä joka viikko esim. ruokintavirikkeitä, uusien temppujen opettelua jne. Tärkeintä on, että ne ovat hauskoja molempien mielestä, sekä että koiran rajoitteet huomioidaan yksilöllisesti.

Virikkeiden monipuolisuutta voit pohtia laatimalla “lukujärjestyksen” eli virikeohjelman koirallesi. Huomioi ohjelmassa, että viikon aikana tulisi jokaista virikekategoriaa ainakin yksi!

Voit tulostaa alla olevasta linkistä avautuvan virikeohjelman vaikkapa jääkaapin oveen ja suunnitella siihen viikon virikkeet.

Virikesuunnitelma_toipilas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.