Kiva Käsittelijä® Klinikka -koulutus

Kiva Käsittelijä® Klinikan henkilökunta on koulutettu käsittelemään eläinlääkärikäyntiä kokonaisvaltaisena kokemuksena, minimoiden ylimääräisen stressin tuottamisen eläimelle.

Kiva käsittelijä® – Klinikka -koulutuksesta henkilökunta saa työkaluja siihen, miten tehdä asiakaskokemuksesta miellyttävä kaikille osapuolille sekä parantaa työturvallisuutta ja viihtyvyyttä omassa työssään. Koulutukseen kuuluu mm. käytännön käsittelykoulutusta, joka tähtää stressin minimoimiseen, kokonaisvaltaisten käyntien eri osien huomioonottamista, moniammatillisen yhteistyön vahvistamista, asiakkaan kanssa kommunikoimista ja käyntiä sujuvoittavia materiaaleja sekä tuhdit käytännön esimerkkeihin sidotut teoriapaketit näiden teemojen ympärillä.

Kiva käsittelijä® Klinikka -koulutukseen sisältyy n. 15h koulutusta, joista osa on luentomuodossa ja osa käytännön koulutusta. Lisäksi koulutukseen sisältyy materiaaleja, joiden avulla saa sujuvoitettua eläinlääkärikäyntejä sekä eläinlääkärin, asiakkaan ja tarvittaessa kouluttajan yhteydenpitoa. Lopullinen koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään aina klinikkakohtaisesti.

Kiva käsittelijä® Klinikka -koulutus sopii kaikille klinikoille, jotka haluavat parantaa henkilökunnan työturvallisuutta sekä työssä viihtymistä sekä tarjota asiakkaille miellyttävän käyntikokemuksen.

KOULUTUKSEEN TULOSSA MYÖS OSIO KISSOJEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ JA KÄSITTELYSTÄ!

Koulutus perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon sekä vankkaan käytännön osaamiseen koiran kokemusmaailmasta, käsittelystä ja kivusta. Kouluttajina toimivat käsittelyyn erikoistunut eläintenkouluttaja (at), eläinten käyttäytymistieteilijä (BSc Hons) Anna Sydänheimo, eläintenkouluttaja (EAT) Nina Laiho sekä eläintenkouluttaja (at) Lotta Koistinen. 

Koulutuksen tavoitteet:

  • Stressin minimoiminen hoitotoimenpiteissä ja käynneillä
   • Työturvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen
   • Asiakastyytyväisyyden parantaminen
   • Ympäristön muokkaaminen
  • Kipukäyttäytymisen ymmärtäminen

  • Ongelmakäyttäytymisen ymmärryksen lisääntyminen

  • Asiakaskäyntien sujuvoittaminen
  • Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen

  • Arvopohjaisen viestinnän selkiyttäminen

 

Kysy lisää sisällöstä ja pyydä tarjous omalle klinikallesi sähköpostitse anna@pawsiteam.fi

vastuukouluttaja – anna sydänheimo

Anna on ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja sekä opiskelee tällä hetkellä eläinten käyttäytymistieteitä (BSc) Portsmouthin yliopistossa. Anna tekee parhaillaan kandin tutkimustaan koirien käsittelystä.

Anna on kouluttanut vuorovaikutteista käsittelyä vuodesta 2017 ja on mm. vetänyt ensimmäisiä omaehtoisen käsittelyn kursseja Suomessa. Anna on kouluttanut stressittömän käsittelyn ja käyntien pariin mm. eläinlääkäreitä, klinikkahoitajia, eläinlääkäriopiskelijoita sekä muita koira-alan ammattilaisia. Anna on itse kouluttautunut käsittelyn osalta useiden eri huippukouluttajien opissa (mm. Eva Bertilsson, Emelie Johnson Vegh sekä Laura Monaco Torelli) sekä on Fear Free -sertifioitu kouluttaja.

Kouluttajat Nina laiho ja lotta koistinen

Lotta ja Nina ovat molemmat kouluttaneet jo vuosia koirakoulu Pawsiteamilla sekä hoitaneet suurimman osan käytösneuvonta-asiakkaista. Lotalla ja Ninalla on vankka kokemus erilaisten käytösongelmien hoidosta sekä tiiviistä kouluttajan ja eläinlääkärin yhteistyöstä. Molemmat ovat suorittaneet myös Kiva Käsittelijä® -kouluttajakoulutuksen.

Nina on suorittanut eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon ja perehtynyt erityisesti koirien kipukäyttäytymiseen. Nina on kouluttanut hevosia omistajineen ympäri Etelä-Suomea positiivisemman koulutuksen pariin jo vuodesta 2017 ja eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittamisen myötä alkoi toteuttamaan pitkäaikaista haavettaan myös koirien koulutukseen erikoistumisesta. Nina pyrkii tuomaan alalle paitsi lisää asiantuntijuutta positiivisen vahvisteen ja omaehtoisuuden käytöstä jokapäiväisessä yhteiselossa, myös kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tarkastelua ja luovaa ongelmatilanteiden ratkaisua. Nina kiinnostaa sekä koirien psyykkiset että fyysiset ominaisuudet ja hän kouluttautuu jatkuvasti lisää molempien aiheiden parissa. 

Lotta on suorittanut eläintenkouluttajan ammattitutkinnon sekä valmistunut ongelmakoirakouluttajaksi. Lotta on perehtynyt erityisesti arkojen ja pelokkaiden koirien kouluttamiseen ja kuntouttamiseen. Näiden opintojen lisäksi Lotta kouluttautuu jatkuvasti lisää eri kouluttajien opeissa. Lotta on aiemmalta koulutukseltaan filosofian maisteri, ja vuosien tutkijatausta eri yliopistoissa antaa hyvät valmiudet oppia uutta ja tarkastella kriittisesti koiriin ja näiden koulutukseen liittyvää tutkimusta. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat kodinvaihtajat ja rescue-koirat, joilla välttämättä ei ole koskaan ollutkaan kotia. Lotan erityisosaamiseen kuuluvat erityisesti erilaiset pelkotilat ja yksinolo-ongelmat.