Pawsitive wellness coach
– koirien hyvinvointivalmentaja

Opiskele koirien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilaiseksi!

Mikä on koirien hyvinvointivalmentaja?

Pawsitive Wellness Coach – koirien hyvinvointivalmentajan opinnoissa pääset syventymään koirien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin huippuammattilaisten opissa. Koulutus sopii niin kouluttajan urasta haaveileville kuin täydennyskoulutukseksi jo kouluttajana toimiville.

Koirien hyvinvointivalmentaja ymmärtää käyttäytymiseen vaikuttavat mekanismit, osaa kartoittaa ja arvioida koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osaa tehdä muutoksia ja antaa omistajille työkaluja koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Koirien hyvinvointivalmentajalla on tiedot ja taidot yleisimpien käytöshaasteiden selvittämiseen niin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tasolla, kuin myös koulutuksellisesti. Opit myös hakemaan ja arvioimaan tietoa nykyaikaisten standardien mukaisesti.

Miksi Pawsitive Wellness Coach – koulutusohjelma?

Laadukas sisältö
Pawsitive Wellness Coach – koulutusohjelma on sisällöltään huippulaadukas ja perustuu nykyaikaiseen käsitykseen käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Koulutusohjelman opettajat työskentelevät koirien hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen ja tiedon parissa, joten saat varmasti uusinta ja ajankohtaisinta tietoa. Vastuukouluttajilla on akateemisen uran lisäksi runsaasti käytännön kokemusta kouluttajana työskentelystä eli pääset ammentamaan heiltä niin käytännöllistä kuin syvää tieteellistä teoriaosaamista.

Luennot pidetään etäyhteydellä pääsääntöisesti torstai-iltaisin, käytännön päivät (2 kpl) järjestetään Kaarinassa Pawsiteamin hallilla ja Salossa Ilolan tilalla. Luentojen lisäksi kokonaisuuksista tulee lisämateriaalia luettavaksi sekä kirjallisia ja videoitavia tehtäviä. Lopputyö toteutetaan casena, jossa arvioidaan kaikkia hyvinvoinnin osa-alueita.

Asiakkaiden arvostama
Koulutuksen hyväksytysti läpäisseet opiskelijat saavat käyttää nimikettä Pawsitive Wellness Coach – koirien hyvinvointivalmentaja ja voivat toimia esimerkiksi omistajien apuna käyttäytymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Koulutuksen läpäistyään pääsee myös osaksi koirien hyvinvointivalmentajien verkostoa, jonka avulla asiakkaat pystyvät etsimään nykyaikaisia, tieteeseen koulutuksensa perustavia kouluttajia.

Hyppää mukaan koirien hyvinvoinnin kiehtovaan maailmaan ja hanki arvostettua ammattiosaamista!

Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2025 ja kestää vuoden loppuun asti.
Aloituspaikkoja on rajoitettu määrä ja opiskelijat valitaan hakemusten perusteella!

Kysy lisää
Pawsitive wellness coach
– koirien hyvinvointivalmentaja
opintojen sisältöÄ:


Psyykkinen hyvinvointi

 • Mitä on hyvinvointi
 • Koira eläinlajina
 • Koiran kehitysvaiheet
 • Koiran elekieli ja kommunikaatio
 • Koiran tunteet ja kognitio
 • Vuorovaikutus ja koiran osallistaminen
 • Virikkeiden suunnitelmallinen käyttö hyvinvoinnin tukena
 • Stressi, lepo ja palautuminen
 • Kivun vaikutus käyttäytymiseen

Fyysinen hyvinvointi

 • Koiran ravitsemus
 • Anatomia
 • Koiran perusliikkuminen ja ongelmien tunnistaminen
 • Koiran fyysinen harjoittelu 
 • Eri ikäisten koirien harjoittelu

Kouluttaminen

 • Kouluttamisen vaikutukset hyvinvointiin
 • Koulutustekniikka, palkkaus ja motivaatio
 • Hyvinvointia tukevan koulutuksen suunnittelu
 • Käytännön ratkaisuja
 • Käytännön koulutusta koirien ja muiden eläinten kanssa
 • Ongelmallinen käyttäytyminen
  • Yleisimmät käytöshaasteet ja niiden selvittäminen

Ammattilaisena toimiminen

 • Asiakkaiden kohtaaminen
 • Asiakastyön suunnittelu
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Yrittäjyys ja markkinointi
 • Tiedonhaku, tieteellinen teksti, lähteiden käyttö

Lopputyö

Koko koulutuksen hinta on 2250e + alv 24%
Koulutus on mahdollista maksaa myös erissä

Koulutukseen sisältyy n. 24 opintopäivää sekä opiskelijoiden aktiivisuudesta riippuen työpajoja.
Luennot toteutetaan etänä pääsääntöisesti torstai-iltaisin.

Vastuukouluttajat

Anna Sydänheimo
Eläintenkouluttaja (AT), eläinten käyttäytymistieteilijä (BSc Hons, clinical animal behaviourist) ja väitöskirjatutkija

Anna on eläinten käyttäytymistieteilijä ja -tutkija. Anna tekee kansainvälistä tutkimusta koirien hyvinvoinnista ja erityisesti osallistavasta käsittelystä Portsmouthin yliopistossa.

Hänen vastuualueenaan on erityisesti psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvät osa-alueet.

Anna on koirakoulu Pawsiteamin perustaja ja yrittäjyyden tradenomi (AMK) eli Annalta löytyy myös timanttista osaamista niin eläinalan liiketoiminnasta, markkinoinnista, kuin moniammatillisesta yhteistyöstä.

Eläintenkouluttajana Anna on toiminut yli 10 vuoden ajan ja Anna on kouluttanut ammattilaisiakin jo usean vuoden ajan mm. Kiva Käsittelijä -koulutuksissa.

Lisäksi Annalla on pitkä tausta koiraharrastusten parissa, joten näkökulmaa löytyy vähän joka suunnasta.

Annan intohimona onkin jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ja hän haluaa jakaa oppejaan niin käytännön koulutustyön, koirien kanssa elämisen, kuin koirien hyvinvointiin liittyvän tiedon ja tutkimuksen saralla.

Milka tauru
Eläintenkouluttaja (AT), Fysioterapeutti (AMK), Eläinfysioterapeutti (PgDip/MSc) opiskelija

Milka on koulutukseltaan fysioterapeutti (AMK), joka suorittaa eläinfysioterapian opintojaan (PgDip/MSc) Liverpoolin yliopistossa.
Milka työskentelee eläinfysioterapeuttina Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa Milka pääsee työskentelemään monipuolisesti erilaisten fyysisten haasteiden kanssa sekä osallistumaan erilaisiin eläinfysioterapian tutkimuksiin.
Milkalla on myös kokemusta eläintenkouluttajana toimimisesta ja hän on kouluttanut useamman vuoden koirakoulu Pawsiteamilla omia ryhmiään ja kurssejaan. Tämän lisäksi Milkalla on vankka tausta koiraharrastusmaailmassa, jossa hän on ollut mukana mm. erilaisten yhdistysten toiminnassa ja pohtimassa koiraharrastuksia koiran fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
Eläinten fyysinen hyvinvointi ja fysioterapia onkin tuonut paljon näkökulmia myös koulutus- ja käyttäytymispuoleen sekä fysioterapeuttina ihmisen ohjaaminen on hänen ammatillista ydinosaamistaan

Luennoitsijoita

Lotta koistinen
Eläintenkouluttaja (at), ongelmakoirakouluttaja (Suomen Eläintenkoulutuskeskus), FM/Turun yliopisto.

Lotta on toiminut päätoimisena yrittäjänä eläinten käyttäytymisen ja kouluttamisen parissa jo vuosien ajan. Lotta on aina ollut kiinnostunut eritoten ongelmalliseksi koetuista käytöksistä ja hänen työnsä onkin alusta asti keskittynyt käytöshaasteisiin. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Lotta ehti opiskella ja työskennellä useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa. Lotalla on yliopistoajoiltaan kokemusta niin artikkelien kuin kirjojen kirjoittamisesta ja monipuoliset opinnot takaavat kriittisen ja analyyttisen lähestymistavan erilaisiin haastaviin tilanteisiin.

Saara Junttila
Eläinten käyttäytymistieteilijä (MSc Clinical Animal Behaviour), väitöskirjatutkija

Saara on suorittanut eläinten käyttäytymistieteen kandin ja maisterin tutkinnon Englannissa, keskittyen erityisesti koirien, kissojen ja hevosten käytösongelmien hoitoon. Tällä hetkellä Saara tekee väitöskirjatutkimusta koirien kognitiivisista piirteistä Helsingin yliopistolla. Saara on myös työskennellyt koiranhoitajana ja -kouluttajana englantilaisilla rescuetarhoilla sekä koirien käytösneuvojana Suomessa. Saaran intohimona on oppia jatkuvasti uutta koirien ja muidenkin eläinten käyttäytymisestä ja sisäisestä maailmasta.

Iida Niinikoski
Eläinlääketieteen lisensiaatti, väitöskirjatutkija

Iida on valmistunut eläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta, ja väittelee eläinlääketieteen tohtoriksi keväällä 2024. Iidan väitöskirja käsittelee koirien uniapneaa ja siihen liittyviä ongelmia. Tutkimuksen ohella hän työskentelee eläinlääkärinä Kaarinan eläinlääkäriasemalla. Sekä kliinisessä eläinlääkärin työssä että tutkijana Iidaa kiinnostaa eläinten kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja erityisen innostunut hän on unesta ja levosta.

Ann-Helena Hokkanen
Eläinlääketieteen tohtori, MSc Clinical Management of Pain

Ann-Helena valmistui eläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Väitöskirjansa vasikoiden nupoutuskivusta valmistui vuonna 2015 ja kesällä 2016 hän sai eurooppalaisen eläinlääkäreiden erikoistumistutkinnon eläinten hyvinvoinnin, etiikan ja lain alalta. Vuosina 2019-2022 hän suoritti Master of Science -tutkinnon (MSc, Clinical Management of Pain) kivun hoitamisesta Edinburghin yliopiston lääketieteellisessä koulutusohjelmassa. Erityiset Ann-Helenan kiinnostuksen kohteet ovat eläinten kipu sekä vasikoiden, varsojen ja porsaiden alkuhoito ja hyvinvointi. Hän työskentelee maatalousyrittäjänä perheen lypsykarjatilalla ja heillä on kaksi pientä lasta. Lisäksi Ann-Helena tutkii vasikoiden ja porsaiden kipua Helsingin yliopistossa.

Seuraava koulutus alkaa huhtikuussa 2024 ja kestää vuoden loppuun asti.
Aloituspaikkoja on rajoitettu määrä ja opiskelijat valitaan hakemusten perusteella!
Lähetä vapaamuotoinen hakemus anna@pawsiteam.fi