Kiva Käsittelijä® -kouluttajakoulutus

Kiva käsittelijä® -kouluttaja on eläintenkouluttaja, joka on perehtynyt omaehtoisuuteen hoitotoimenpiteissä ja ymmärtää niiden soveltamisen koulutustilanteissa.

Kiva käsittelijä® -kouluttajakoulutuksesta saat työkaluja siihen, miten opettaa omaehtoisuutta ja soveltaa sitä koulutustilanteissa. Koulutuksesta saat valmiudet kouluttaa käsittelyä niin kursseilla, kuin haastavammillekin asiakkaille. Omaehtoisuuden ja vuorovaikutuksen ymmärtämisen avulla myös asiakkaiden kohtaamisesta tulee helpompaa.

Kiva käsittelijä® -kouluttajatitteli on myös hyvä tapa viestittää asiakkaille jatkuvasta ammattimaisesta kehittymisestä, sekä viimeisimpien modernien koulutustapojen omaksumisesta.

Päästäkseen läpi Kiva käsittelijä® -kouluttajakoulutuksen tulee kouluttajan osoittaa osaamisensa hoitotoimenpideprojektin, sekä tehtävien muodossa. Läpäistyään koulutuksen, saa kouluttaja käyttää Kiva käsittelijä -kouluttaja -titteliä, sekä pääsee osaksi Kiva Käsittelijä® -verkostoa ja saa yhteystietonsa kouluttajalistalle.

Koulutus sopii kaikille, jotka työskentelevät kouluttajina ja haluavat lisätä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa sekä tuoda omaan työhönsä koiralähtöistä, modernia ajattelutapaa.

Koulutukseen kuuluu seuraavat osa-alueet:

  • Yhteistyö, vuorovaikutus ja omaehtoisuus hoitotoimenpiteissä
  • Yhteistyön ja omaehtoisuuden hyödyntäminen kouluttamisessa ja kursseilla – tukitaidot ja sovellukset
  • Koiran kommunikaatio
  • Asiakascaseja, koulutuksen suunnittelu ja asiakaskommunikaatio
  • Käytännön koulutusta
  • Oma projekti

Jokaisesta aiheesta on luento ja luennon pohjalta tehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelijan tulee tehdä ja videoida käsittelyprojekti yhden koiran kanssa.

Koulutuksen hinta on 600e (+ alv 24%)

Seuraava koulutus alkaa keväällä 2024!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen anna@pawsiteam.fi
Paikkoja on rajoitetusti.

Alustavat koulutuspäivät 2024:

8.3. (etä, ilta)
12.4. (etä, päivä)

27.4. (etä, päivä)
4.5. (etä, päivä)
10.5. (etä, ilta)

25.5. tai 26.5.  (lähi Helsinki tai Kaarina)

 

vastuukouluttaja – anna sydänheimo

Anna on stressittömään käsittelyyn erikoistunut eläinten käyttäytymistieteilijä (BSc Hons) ja väitöskirjatutkija, sekä ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja.

Anna on kouluttanut stressitöntä käsittelyä vuodesta 2017 ja on mm. vetänyt ensimmäisiä omaehtoisten hoitotoimenpiteiden kursseja Suomessa. Annalla on pitkä historia turkkikoirien omistamisesta ja onkin konkreettisesti kokenut osallistavan käsittelyn hyödyt vuorovaikutuksessa ja hyvinvoinnissa. Anna on kouluttautunut käsittelyn osalta useiden eri huippukouluttajien opissa (mm. Eva Bertilsson, Emelie Johnson Vegh sekä Laura Monaco Torelli). Anna valmistui eläinten käyttäytymistieteiden (Applied animal behaviour science) kandiksi keväällä 2022 Portsmouthin yliopistosta. Kandin tutkimuksensa Anna teki valinnanvapauden ja hallinnan tunteen vaikutuksesta koiran hyvinvointiin käsittelytilanteessa. Käsittelytutkimuksesta on julkaistu myös vertaisarvioitu artikkeli ja se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta konferensseissa sekä muualla. Nyt Anna jatkaa kansainvälistä tutkimustyötä aiheen parissa, joten luvassa on siis varmasti viimeisimpään tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta.