Kiva Käsittelijä™ -kouluttajakoulutus

Kiva käsittelijä™ -kouluttaja on kouluttaja, joka on perehtynyt omaehtoisuuteen hoitotoimenpiteissä ja ymmärtää niiden soveltamisen koulutustilanteissa.

Kiva käsittelijä™ -kouluttajakoulutuksesta saat työkaluja siihen, miten opettaa omaehtoisuutta ja soveltaa sitä koulutustilanteissa. Koulutuksesta saat valmiudet kouluttaa käsittelyä niin kursseilla, kuin haastavammillekin asiakkaille. Omaehtoisuuden ja vuorovaikutuksen ymmärtämisen avulla myös asiakkaiden kohtaamisesta tulee helpompaa.
Kiva käsittelijä™ -kouluttajatitteli on myös hyvä tapa viestittää asiakkaille jatkuvasta ammattimaisesta kehittymisestä, sekä viimeisimpien modernien koulutustapojen omaksumisesta.

Kiva käsittelijä™ -kouluttajakoulutus kestää 5kk ja päästäkseen läpi, tulee kouluttajan osoittaa osaamisensa hoitotoimenpideprojektin, sekä tehtävien muodossa. Läpäistyään koulutuksen, saa kouluttaja käyttää Kiva käsittelijä -kouluttaja -titteliä, sekä saa yhteystietonsa kouluttajalistalle.

Koulutus sopii kaikille, jotka työskentelevät kouluttajina ja haluavat lisätä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa sekä tuoda omaan työhönsä koiralähtöistä, modernia ajattelutapaa.

Koulutukseen kuuluu seuraavat osa-alueet:

  • Omaehtoisuus hoitotoimenpiteissä

  • Omaehtoisuuden hyödyntäminen kouluttamisessa ja kursseilla – tukitaidot ja sovellukset

  • Koiran elekieli

  • Asiakascaseja (etänä vuorovaikutteinen luento, tai paikan päällä asiakkaita)

Jokaisesta aiheesta on luento ja luennon pohjalta tehtäviä. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijan tulee tehdä käsittelyprojekti yhden koiran kanssa.
Luentojen lisäksi pidetään keskustelutapaamisia.

Koulutuksen hinta on 500e (alv 0%)

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021!
Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen anna@pawsiteam.fi
Paikkoja on rajoitetusti.

 

Alustavat päivät syksyn koulutukselle:
15.8.2021
4.9.2021
9.10.2021
21.11.2021

vastuukouluttaja – anna sydänheimo

Anna on ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja sekä opiskelee tällä hetkellä eläinten käyttäytymistieteitä (BSc) Portsmouthin yliopistossa.

Anna on kouluttanut omaehtoista käsittelyä vuodesta 2017 ja on mm. vetänyt ensimmäisiä omaehtoisen käsittelyn kursseja Suomessa. Annalla on pitkä historia turkkikoirien omistamisesta ja onkin konkreettisesti kokenut omaehtoisuuden hyödyt vuorovaikutuksessa. Anna on kouluttautunut käsittelyn osalta useiden eri huippukouluttajien opissa (mm. Eva Bertilsson, Emelie Johnson Vegh sekä Laura Monaco Torelli)

kysy lisää