Mitä jos koiraa pelottaa?

Mitä jos koiraa pelottaa? Jokainen yksilö pelkää tai pelästyy jotain elämänsä aikana. Toisilla kohteita on vähän enemmän kuin toisilla, mutta pelkokokemuksia saattaa tulla yhtäkkiä ja oudoissakin tilanteissa.

Pelkokokemus on aina yksilöllinen. Me emme pysty määrittämään mitä toinen tuntee, eivätkä koirat osaa draamailla tai ”päättää alkaa pelkäämään”. Jos koira osoittaa pelon merkkejä, sitä silloin pelottaa, vaikka tilanteessa ei meidän mielestämme olisi mitään pelottavaa. Onhan meillä ihmisilläkin pelkoja, jotka tuntuvat toisten mielestä aivan älyttömiltä, mutta pelon kokevalle yksilölle se on kuitenkin aito, pelottava tilanne.


Välillä puhututtaa, kannattaako pelkäävää koiraa huomioida tällaisessa tilanteessa vai ei. Pelkäävän koiran yksin pärjäämään jättäminen kertoo koiralle, että ihmisestä ei ole apua tai tukea pelottavissa tilanteissa. Huomioimatta jättämisen sijaan kannattaa miettiä, miten koiran oloa voi helpottaa jännissä tilanteissa – koiraa voi esimerkiksi rauhallisesti tyynnytellä, ottaa syliin, jos koira haluaa, viedä pois pelottavasta tilanteesta ja auttaa palautumaan parhain mahdollisin keinoin. Koiralle kannattaa luoda tunne, että meihin voi luottaa ja autamme sen pois vaikeista tai pelottavista tilanteista. Pelko ei vahvistu sillä, että tarjoamme jotain positiivista ja helpottavaa tilanteeseen vaan päinvastoin. Koira saattaa saada enemmän itseluottamusta, kun se saa aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa.

Kun pelkotilanne on päällä, ei kannata pohtia kouluttamista vaan enemmän tilanteesta ”selviytymistä”. Pelkoihin voidaan vastaehdollistaa ja siedättää, mutta sen tulee tapahtua koiran mukavuusalueella – tähän on myös hyvä ottaa mukaan esim. kouluttaja suunnittelemaan kriteerejä ja katsomaan asiaa ulkopuolelta. Äkkiä alkaneissa epämääräisissä tai yleistyneissä peloissa kannattaa myös tarkistuttaa koira eläinlääkärillä, sillä epämukava olo saattaa pitää stressitasoja korkeammalla, jolloin pelkoreaktiotkin voivat olla suurempia.

Eihän siis jätetä koiraa ”pärjäilemään”, vaan tuetaan sitä pelottavissa tilanteissa ja autetaan koulutuksella, tukitaidoilla ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisella oppimaan, että tilanne voi olla myös turvallinen.Mistä tunnistaa jos koiraa pelottaa?

Koirilla on erilaisia tapoja reagoida pelkoon ja ne voidaan jakaa karkeasti 4F.ään – Fight, Flight, Flirt, Freeze (Marks, 1987)

Taistele ja pakene ovat yleisimmin ymmärretyt, mutta niiden lisäksi koira voi myös vetää kaiken ihan överiksi tai passivoitua. Tutkimuksen mukaan sosiaalisemmat koirat valitsevat yleensä interaktiivisen tavan koittaa selviytyä jännästä tilanteesta, kun taas vähemmän sosiaaliset passiivisemman tavan (Riemer et al., 2013). Olkoot strategia mikä tahansa, jokaisella koiralla on kuitenkin jännittävässä tilanteessa negatiivinen tunnetila ja meidän tehtävänämme on auttaa koiraa.

Ensimmäinen askel koiran auttamiseen onkin ylipäätään pelkokäyttäytymisen tunnistaminen, mikä ei ole aina ihan helppoa!

Tutustu allaolevista kuvista tarkemmin näihin eri käyttäytymismalleihin. Millaista käyttäytymistä olet huomannut omalla koirallasi?Miten tunnistaa pelon ensimmäiset merkit?

Aggression portaat (canine ladder of aggression) on Kendal Shepherdin laatima malli siitä, miten käyttäytyminen eskaloituu puremiseen asti. Tätä mallia on käytetty havainnollistamaan esim. eläinlääkäreille, mitä kaikkia merkkejä kannattaa huomioida (ja kunnioittaa!), ettei koira joutuisi puolustamaan itseään.

 

Joka koiran kohdalla eteneminen ei aina tapahdu täysin mallin mukaisesti porras portaalta, mutta mielestämme tämä havainnollistaa erittäin hyvin sitä, että yleensä aina ennen ”räjähdystä” on näkyvillä pienempiä eleitä, joilla koira koittaa päästä pois tilanteesta. Jos jätämme nämä pienemmät eleet huomioimatta, koira voi alkaa kokea, ettei sen viestejä kuunnella ja se siirtyy helpommin näyttävämpiin eleisiin. Näin esimerkiksi voidaan saada aikaan koira, joka ”puree varoittamatta”.

 

Jos huomioimme jo koiran hienovaraisemmat eleet eli kuuntelemme koiraa, sen ei tarvitsee huutaa tullakseen kuulluksi!

Lisää peloista ja koiran tukemisesta sekä kouluttamisesta pelottavissa tilanteissa voit kuunnella Tutkitusti Koira -podin kahdeksannessa jaksossa! Lisäksi apua saat Arkatassujen Egoboostaus -kurssilta tai käytösneuvonnasta.