Omaehtoinen käsittely?

Omaehtoinen käsittely on kasvattanut suosiotaan, mutta vieläkin se on monelle vieras käsite. Termistö käsittelyn ympärillä on myös uutta ja osittain jopa harhaanjohtavaa. Olen puhunut tästä termistöasiasta luennoilla, podcasteissa ym ja haluan tuoda ajatuksen vielä laajemman pohdinnan alle!

Omaehtoinen käsittely on lähtöisin eläintarhapuolelta, jossa on opittu, että osallistamalla ja kouluttamalla eläintä, saadaan hoitotoimenpiteet tehtyä paljon vähemmällä stressikuormalla ja nämä vaikuttavat positiivisesti eläimen hyvinvointiin. Englanninkielisessä kirjallisuudessa ja keskusteluissa aiheen ympärillä vakiintunein termi on ”cooperative care”, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa yhteistyössä tehtyjä hoitotoimenpiteitä. Muita termejä, joita välillä kuulee ovat mm. dialogue training (koulutus vuoropuhelussa) sekä consent based handling (suostumukseen perustuva käsittely). Kaikissa näissä termeissä on selkeästi kaksi toimijaa, mutta onko omaehtoisuudessa?

Omaehtoinen käsittely kuulostaakin vähän siltä, että koira päättää missä, milloin ja miten käsittely tehdään ja tekee sen myös itse. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä termi omaehtoinen tarkoittaa yleensä yhteistyöhalutonta. Tavoite kuitenkin on tehdä hoitotoimenpiteitä yhteistyössä, tarjoten koiralle toimijuutta tilanteessa eli osallistamalla koiraa – koiralla on oma rooli, jossa koira päättää tahdin ja tavan, saa tehdä valintaa ja säilyttää hallinnan tunteen ja ihmisellä taas oma rooli, jossa voi ehdottaa, tarjota valintoja sekä kouluttaa ja tehdä toimenpiteitä. Käytännön koulutustyössä olen myös huomannut, että omaehtoisuus sanana itsessään saa aikaan ennemmin negatiivisen, kuin positiivisen vastaanoton, jos kuulija ei tiedä mitä termillä tarkoitetaan.

Näistä syistä olen pikkuhiljaa alkanut siirtyä termiin ”osallistava käsittely”, sillä mielestäni se toimii parhaiten suomen kielessä.  Teen tutkimusta aiheesta englanniksi, joten siitäkin syystä on tuntunut enemmän ja enemmän luontevalta siirtyä kohti paremmin selittävää termiä. Asian ytimessä on kuitenkin se, että tehtäisiin hoitotoimenpiteitä vuorovaikutuksessa koiran kanSSA, ei vaan diktaattorina koiraLLE.